Kontaktid:

 main

 

Aadress: Maardu, Nurga 1

Telefon: 50 44 824

E-mail: autokoolnord@hot.ee

 

 

 

E-Kool:

 ekool

 

 

Kursused

Meie kool võimalus õppida A, B  - kategooria autojuhiks.

Teooria õppetöö toimub aadressil Maardu Nurga 1. Õppeprogramm (B-kat.) sisaldab: 28 akadeemilist teooriatundi (45 min.), mis sisaldab liikluseeskirjade tundmist ja autoehitust. Vastavalt riiklikule programmile on kehtestatud kõikidele B-kategooria juhiluba taotlevatele isikutele minimaalseks sõidukordadeks: 20 sõidutundi (45 min.). Õppetöös kasutakse projektorit, liiklustahvlit ja teisi näitlike õppevahendeid mootorsõidukijuhi õpetamiseks. Iga õppetööst osavõtja saab materjalid täiendavaks iseseisvaks õppeks. Ning igal õpilasel on võimalus täiendavalt läbida teooriakursus,tasuta.

  • Lisakursused

Liberada sõidukoolitus: esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima lõppastme koolituse koolitaja juures. Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, Enne teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Veoautojuhi ametikoolitus:

Ametikoolitus on kohustuslik veoautojuhile, mille veoauto või autorongi registrimass ületab 3500 kg. Ametikoolitus sisaldab transpordialal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida juhi koolitus ei hõlma või mis täiendavad juhi koolitust.

Kutsetunnistus kehtib kogu Euroopa liidu territooriumil. Ametikoolituse pikkus sõltub sellest, kui kaua on veoautojuhil C-kategooria juhtimisluba.

Kiirendatud ametikoolituse mahus 70 tundi saavad läbida juhid, kellel on  (vähem kui 2 aastat)   C- kategooria  mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse maksumus on 290 eurot.

Veoautojuhi  täiendõppe koolituse mahuks on 35 tundi. Selle koolituse saavad läbida   C-kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle 2 aasta.  Koolituse maksumus on 150 eurot.