A, A1, A2 kategooria

A1 - mootorrattad, mille mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja mootori võimsus ei ületa 11Kw. Sellist mootorsõidukit saab juhtida 16-aastane isik ja alustada õppimist autokoolis antud kategooria juhilubade saamiseks  al 15,5 eluaastast.

A2 - mootorrattad, mille mootori võimsus ei ületa 35 Kw. Õpinguid antud kategooria juhtimisõiguse taotlemiseks võib alustada al 17,5 eluaastast.

A2 - kategooria juhilubasid saab taotleda 18-aastane isik.

A - mootorrattad, mille mootori võimsus ületab 35 Kw. A - kategooria juhilubasid saab taotleda al 24ndast eluaastast (muudatus al 19.01.2013). A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20-aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A - kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus ning sooritada edukalt teooria-ja sõidueksam MNT-s. Sõidueksamile pääseb alles pärast edukat teooriaeksami sooritamist. Sõidueksam tuleb sooritada hiljemalt 1 aasta jooksul pärast teooriaeksamit. Seoses sellega, et ARK-s puuduvad mootorrattad, siis eksamit tuleb sooritada kasutades kas enda või autokooli mootorratast.

Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimese osa eksamist moodustavad harjutused õppeplatsil ja teise osa-sõiduki juhtimine asula-ja asulavälistel teedel. Sõidueksami teine osa kestab vähemalt 35 minutit.

Registreerimine