B kategooria

B-kategooria on auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Sama auto koos kerghaagisega.

Piiratud juhtimisõiguse B-kategooria mootorsõiduki juhtimiskursustele võib tulla  15,5-aastane  isik. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat. B-kategooria kursustele saab tulla juba  17,5 aastaselt. Load saab kätte 18-aastaselt.
Vastavalt riiklikule õppekavale toimub õpe kahes osas :

  1. Esmaõpe
  2. Lõppastme koolitus

B-kategooria esmaõppe puhul on kohustuslik läbida 30 teooriatundi (üks teooriatund 45 minutit), 28 sõidutundi (üks sõidutund 45 minutit).Teooriakursus kestab umbes 2 kuud ja õpe lõppeb teooriatestiga. Kui Teil tekib raskusi teooriakursusel käimisega, siis on võimalus kursusest osa võtta teise rühmaga või läbida teooriakursus aasta jooksul uuesti tasuta.

Meie autokoolis on ka e-õpe. See annab ligipääsu õppematerjalidele kõikjal, kus on olemas internetiühendus (kodus, tööl, puhkusel).

Sõidutunnid on graafiku alusel, mis on eelnevalt kooskõlastatud sõiduõpetajaga. Need toimuvad Tallinnas ja Maardus, õppetöös kasutatakse mugavaid ja töökorras sõiduautosid. Enne sõidutundide alustamist väljastatakse õpilasele õppekaart, kus sõiduinstruktor märgib tundide toimumise kuupäevad ja läbitud sõidutundide arvu. Õppekaart on dokument, mis annab õpilasele auto juhtimisõiguse sõidutundide ajaks. Vajadusel on võimalik võtta lisasõidutunde.

Selleks, et edukalt lõpetada esmaõppe koolitus (autokoolis), tuleb õpilasel läbida:

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu harjutuste sooritamine (al 01.06.2012 ) - koosneb ühest teooriatunnist   ja ühest sõidutunnist. Libedasõidu koolitus viiakse läbi aastaringselt nii kunstliku kattega libedarajal kui ka talvel jää ja lume kattega libedarajal.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus ( al 01.06.2013 ) - koosneb ühest teooriatunnist  ja ühest sõidutunnist. Praktiline osa toimub pimedal ajal või simulaatoril.

Esmaabi koolitus - vastavalt Haridus-ja Teadusministeeriumi määrusele on iga algastme õpilane kohustatud antud koolituse läbima. Isikud, kes ei ole esmaabi koolitust läbinud, ei pääse  MNT-s eksamitele. Kursuse võib läbida meie autokoolis.

Registreerimine