Esmaabi kursus

Esmaabi kursus (autokool korraldab esmaabi kursusi)

Vastavalt liiklusseadusele, on mootorsõiduki juht kohustatud valdama esmaabivõtteid. Esmaabi kursuse sooritamine on kohustuslik algastme kursuse õppijale ja kursust läbimata ei ole võimalik sooritada teooria eksam.

Registreerimine