Lõppastme koolitus – «Talvesõit»

Talvine autojuhtimine erineb tunduvalt suvisest. See on ka igati loogiline – lumehanged, lummetuisanud ja libe tee, jäide, piiratud nähtavus ning teised talvesõidule omased asjaolud tekitavad autojuhile mitmeid olulisi piiranguid. Libedasõit valmistab teid ette talvisteks teeoludeks.

Lõppastme koolitus koosneb kahest osast: teooria ja praktika.
Teooria maht on 4 akadeemilist tundi á 45 minutit. Praktika ehk libedasõit sisaldab 2 akadeemilist sõidutundi á 45 minutit vastaval libedasõidurajal. Autokool tagab võimaluse läbida libedasõidukoolituse olenemata aastaajast õppesõiduplatsil, millel on spetsiaalne libedat teed immiteeriv kate.
Teooria tunnis õpite tundma talvise autojuhtimise põhitõdesid – auto talvine kasutamine ja hooldamine, pidurdamine ning möödasõit lumisel teel, milline pikivahe on mõistlik, reastumine ja pidurdamine libedal teel.
Lõppastme koolitus kui viimane juhikoolituse etapp tagab teile vajalikud teadmised ja oskused, mis aitavad vältida paanika teket ja rakendada automaatselt õigeid võtteid auto juhitavuse taastamiseks kriitilistel momentidel.
Tunnis harjutatakse äkkpidurdamist libedal teel arvestades elektroonikaseadmete iseärasusi ning võimalikke olukordi, õigeid juhtimisvõtteid, kurvide ohutut läbimist, külglibisemist, juhitavuse kaotamist ja selle ennetamise võtted.

Registreerimine